Gå til innholdet
Medlem av Elkonor — din landsdekkende elektrikerkjede

ENØK - bedrift

Du kan kutte driftskostnadene betydelig ved å satse på energiøkonomisering i virksomhetens lokaler.

Hvordan fungerer samspillet mellom lys, varme og ventilasjon i dine bedriftslokaler? Ved å velge helhetlige løsninger for belysning og innetemperatur, kan dine medarbeidere få bedre arbeidsforhold samtidig som du sparer penger og miljøet.

Mye penger å spare
Ved å investere i energieffektive lyskilder som LED og nye lysrør, vil totalforbruket på strøm til belysning gå ned. Videre kan du med sensorer og/eller tidsinnstillinger sørge for at det ikke står på lys i tomme rom. Med styringssystem for varme og ventilasjon kan du sørge for at medarbeiderne får det godt og varmt i kalde perioder uten at luften blir tung.

Utnytt energien!
For å utnytte energien effektivt i dine lokaler, kan vi hjelpe deg med å kartlegge behovet og finne løsninger som vil gi økonomiske besparelser og gode arbeidsforhold i din bedrift.

Ta kontakt med Lavangen Elektro for gode råd, og eventuelle tilbud!